-oddelenie geológie a životného prostredia
-oddelenie jadrovej a radiačnej bezpečnosti