• projektové práce a inžinierska činnos
  • dodávky stavieb