História firmy

Firma bola založená v r. 1990 Ing. Júliusom Plškom. Patrí medzi prvé súkromné spoločnosti pôsobiace v oblasti jadra a v súčasnosti je najstaršou súkromnou spoločnosťou v jadrovej oblasti v SR. 
Etapy vývoja firmy.
1990 – 1992 prechodné obdobie formovania firmy (firma sa v tomto období zaoberá hlavne úlohami v oblasti rádioaktívnej kontaminácie podzemných vôd a geofyzikálnymi metódami leteckého monitorovania rádioaktívnej kontaminácie a malými projektmi úpravy technológií jadrových zariadení pre potreby vyraďovania)
1992 – 1996 rast firmy a jej profilácia, zavedenie systémov kvality ISO 9000 ( v oblasti riešenia úloh podzemných vôd prechádza postupne od pasívnej pozície monitorovania kontaminácie k aktívnym opatreniam smerujúcim k ochrane podzemných vôd, realizuje samostatné projekty v oblasti úprav technológií vyraďovania jadrových zariadení, spracováva bezpečnostné správy technológií, realizuje projekty v oblasti sanácie rádioaktívne kontaminovaných zemín)
1996 – 2003 obdobie stabilizácie firmy ( firma realizuje komplexný program ochrany podzemných vôd areálu jadrového komplexu Jaslovské Bohunice pred rádioaktívnou kontamináciou, realizuje samostatné projekty Jadrových zariadení v oblasti investičnej výstavby, vypracováva komplexné programy sanácie rádioaktívne kontaminovaných zemín., získava zákazky projektov investičných akcií mimo oblasti jadrových zariadení.